Felles treningsglede

Jeg tror på fellesskapet. Jeg bruker fellesskapet aktivt for å motivere folk til å holde treningen ved like. Det handler ikke om å «være bedre enn», men om samholdet i økta, og kanskje å klare å strekke seg LITT lenger fordi man ser at andre også står på og gjør sitt beste. Skaper man samspill […]