Felles treningsglede

Jeg tror på fellesskapet. Jeg bruker fellesskapet aktivt for å motivere folk til å holde treningen ved like. Det handler ikke om å «være bedre enn», men om samholdet i økta, og kanskje å klare å strekke seg LITT lenger fordi man ser at andre også står på og gjør sitt beste. Skaper man samspill blir man ikke demotivert av at andre er sterke eller mer utholdende, da gir dette snarere rom for motivasjon for videre arbeid.

Bedriftstrening i garasjen

Som trener er det min oppgave å skape fellesøkter hvor alle opplever mestring på sitt nivå, men selve felleskapet blir til av seg selv i det øyeblikket man stiller til trening sammen. Mye av min jobb er gjort når jeg har klart å samle en gruppe mennesker til trening med et felles mål om å komme i bedre form.

Da jeg i begynnelsen av PT-karrieren skulle holde mine første kurs, oppfordret jeg deltagerne til å skaffe seg en heiagjeng. Å ha folk rundt seg som støtter i en endringsprosess tror jeg fortsatt på, men jeg er overbevist om at effekten av en slik gjeng er mye større når gjengen ikke bare heier fra sidelinja, men faktisk er delaktig sammen med deg. Selv de som har struktur på treningen sin, opplever ofte noe spesielt i samspill med andre.

For meg dreier det seg om å skape treningsglede. Hver enkelt må selv finne ut hva gleden er, men jeg tror de færreste klarer å motivere seg for en aktivitet over lengre tid, uten at det er en eller annen form for glede i bildet. Din glede kan finnes i økta i seg selv, følelsen etterpå, samværet med andre, eller resultatene som kommer. For noen består gleden i å vite at man har pushet seg selv maksimalt, for andre er det opplevelsen av alt nytt man mestrer. Uansett tror jeg at mye av gleden ligger i å dele gleden med andre i samme sko.

 

January 19, 2015